Skip to content

Verhuur

De speeltuin en het speeltuingebouw kunt u huren. Ideaal voor feestjes, kinderpartijtjes en vergaderingen. Schoolreisjes zijn goed te combineren met een vaartocht met de Berkelzomp of een bezoek aan een van de musea in Borculo. Het haventje van de Berkelzomp is op loopafstand (300m) van de speeltuin.

De speeltuin ligt aan de rand van Borculo. Van daaruit kunt u een fietstocht, dropping, etc. organiseren. Het speeltuingebouw is geschikt voor maximaal 30 personen.


Prijzen verhuur speeltuin:

Leden Niet leden
Verhuur ma-zo 35 euro 50 euro
Kinderfeestje* 17,50 euro 25 euro
Vergaderingen 25 euro 25 euro

*Onder een kinderfeestje verstaan we een partijtje voor leeftijdsgenootjes, met maximaal 4 volwassen begeleiders.

Attributen

Prijs

Spelpakket 5 euro

Het spelpakket bestaat uit:

Buitenspelen: Kubb, Jeu de boules.

Buiten en binnenspelen: Boter kaas en eieren, Domino, Vier op een rij, Dammen.

Binnenspelen: Sjoelen, Spiraalspel, Tolspel, Bingo.

Wij vragen tevens een borgsom van 100,- voor leden en 150,- voor niet leden, welke gelijk met de huur betaald dient te worden. Na afloop van de huurperiode en na inspectie van het gebouw en de speeltuin door onze verhuur coordinator krijgt u deze, mits alles schoon, netjes en heel achtergelaten, retour.


In de speeltuin en het gebouw mag geen alcohol worden geschonken.

Is de speeltuin nog vrij? Check onze agenda.

Voor inlichtingen en boekingen kunt u ons contactformulier invullen.


Verhuurreglement

1) De verhuur is voor groepen van maximaal 30 personen
2) De huurder verklaart het clubgebouw schoon te hebben aangetroffen
3) Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aangegeven bestemming, als goed huisvader gebruiken
4) Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw en in de speeltuin, hulphonden wel
5) Het clubgebouw dient uiterlijk om 23.30 uur gesloten te zijn. Na 22.00 uur ’s avonds dient het geluid te
worden beperkt om rekening te houden met de naaste buren. Zij mogen niet te maken krijgen met
geluidsoverlast veroorzaakt door de verhuur. Als de speeltuin hiervoor een boete krijgt wordt deze bij de
huurder in rekening gebracht
6) Bij misbruik van het pand of overlast, mag de huurder en de op dat moment aanwezige personen de speeltuin
een volgende keer niet meer huren
7) Men mag geen (zwak-)alcoholische dranken nuttigen. Indien men zich niet aan deze voorwaarden houdt en
er vindt controle plaats door een BOA (gemeente) zijn boetes en alle kosten die hieraan verbonden zijn voor
rekening van de huurder
8) Het is verboden om glaswerk en / of keramiek te gebruiken in de speeltuin. Dit in verband met de veiligheid
van spelende kinderen
9) Binnen het gebouw dient niet gefrituurd te worden. Indien u wel een frituur wenst te gebruiken, doe dit
buiten of onder het afdak.
10) Schade en/of vermissingen in het clubgebouw of in de speeltuin dienen aan de verhuurder gemeld te
worden. Deze moeten door de huurder worden vervangen of worden vergoed. Bij in gebreke blijven van de
huurder zullen de kosten op de huurder worden verhaald mits niet geheel verrekend kan worden met de
borgsom
11) De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of ongevallen tijdens de
verhuurperiode
12) Er mag in het gebouw en in de speeltuin niet gerookt worden
13) De borg bedraagt € 100,- deze wordt binnen 10 werkdagen na verhuur teruggeboekt.
14) De sluitingen van de nooddeur achter in het lokaal dienen bij de start van de verhuur geopend te worden
en bij vertrek weer te worden gesloten.

Bij oplevering na afloop van de verhuurperiode zijn de volgende punten van belang:
1. het gebouw is schoon, gelieve ook te stofzuigen en dweilen. Vieze dweil mag achter de keukendeur worden
neergelegd.
2. de toiletten dienen schoongemaakt te worden.
3. het gebruikte servies is afgewassen, opgeruimd en op de daarvoor bestemde plaats teruggezet.
4. de linker koelkast mag gebruikt worden, uw gebruikte eten/drinken er uit halen en de koelkast schoon
achterlaten.
5. het aanrecht en het fornuis in de keuken zijn leeg en schoon.
6. de tafels, stoelen zijn opgeruimd en alle andere gebruikte spullen van de vereniging zijn teruggelegd zoals
aangetroffen bij begin van de verhuurperiode.
7. het gebruikte speelgoed buiten onder de overkapping terugplaatsen.
8. buiten het afval opruimen.
9. indien de verwarming is gebruikt, deze terugzetten naar 15 graden.
10. van de huurder wordt verwacht dat hij zelf zorg draagt voor de afvoer van zijn vuil. Bij het verlaten van het
gehuurde dient de huurder zijn vuilniszakken en plastic afval mee te nemen. Wanneer dit in de speeltuin
achterblijft, zijn de kosten voor vuilafvoer voor rekening van de speeltuin en deze kosten overstijgen vaak de
opbrengst van de verhuur. Dus ook geen zakken in onze container plaatsen. Gebeurt dit niet dan is de
verhuurder genoodzaakt € 30,- in rekening te brengen. Indien de huurder de ruimte niet schoon achterlaat, zijn
wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen, deze bedragen minimaal € 15,-.
11. Huurder dient zelf , vaatdoekjes, theedoeken mee te nemen naar de speeltuin. Enkel dweil voor de vloer is
aanwezig.